Změna předkupního práva

Od 1. 1. 2018 do 1. 7. 2020, tedy dva a půl roku, jsou nastavena pravidla pro předkupní práva ke spoluvlastněným nemovitostem tak, že pokud chcete prodat svůj podíl na nemovitosti, musíte nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Takto nastavené předkupní právo bohužel komplikuje především prodeje bytů v případě, že jsou například sklepy nebo garáže vymezeny podílem na společných prostorách. Statistiky realitních kanceláří uvádějí, že přibližně 5-10% obchodních případů ztroskotá na existenci předkupního práva, o jehož existenci obvykle neměli vlastníci nemovitostí tušení. V naprosté většině případů pak přichází problém týkající se zajištění prohlášení o nevyužití předkupního práva od ostatních spoluvlastníků, což je zejména v případě bytových domů zdlouhavý a značně komplikovaný proces.

V minulém týdnu podepsal prezident republiky již dříve schválený zákon, kterým se mění předkupní právo u spoluvlastněných nemovitostí. Zjednodušeně řečeno, předkupní právo v současné verzi přestane existovat, přičemž právní úprava se prakticky navrátí do stavu, jaký platil od 1. 1. 2014 od 31. 12. 2017. Pokud tedy po 1. 7. 2020 budete prodávat nebo darovat nemovitost, nemusíte svůj podíl na nemovitosti nabízet žádnému ze spoluvlastníků nemovitosti. Výjimky platí pro případy, kdy spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečnosti tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Změna předkupního práva usnadní zejména převody bytů, k nimž náleží garážová stání, sklepy nebo předzahrádky. Zároveň dojde ke zjednodušení procesu převodu vlastnického práva k nemovitosti a eliminaci nákladů.