Občanské právo

Občanské právo představuje široké spektrum vztahů, které jsou upraveny zákonem. V této oblasti poskytujeme právní služby například pro:

 • Vlastnické vztahy
 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistné smlouvy
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o půjčce a úvěru
 • Dohody o vzájemném vypořádání
 • Dohody o narovnání
 • Náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • Ochrana osobnosti, jména a pověsti
 • Sousedské vztahy