Náš tým

JUDr. Richard Štainc

JUDr. Richard Štainc

V advokacii působí od roku 2007, kdy byl zapsán do rejstříku Českou advokátní komorou. Akademický titul doktora práv získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již za studentských let se věnoval právnímu poradenství v rámci Právní kliniky zřízené při Právnické fakultě UP a právničina jej naplňuje dodnes.

Richard Štainc se specializuje především na občanské a rodinné právo, zakládání společností a jejich fungování, obchodní smlouvy, spornou agendu, trestní právo a v neposlední řadě právo v sociálních službách. Několikrát za profesní karieru se mu podařilo dovést jeho soudní případy až k vydání precedentních judikátů, dle kterých se dnes řídí soudy a právníci v obdobných věcech.

Richard Štainc v rámci své obecně prospěšné činnosti založil právní platformu Právomat, která vedle internetových stránek vydává bezplatně informativní měsíčník stejného jména. Richard také řadu let pomáhá pozůstalým v jejich nelehkých chvílích, je pohřebním ombudsmanem a místopředsedou profesního sdružení Unie pohřebních služeb. Od roku 2018 je členem pracovní skupiny S1 zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj, v níž se podílí na přípravě budoucích znění zákonů a podzákonných předpisů vydávaných ministerstvem. Od roku 2019 v rámci své pedagogické činnosti přednáší právo v sociálních službách studentům Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

JUDr. Aneta Štěpánová

JUDr. Aneta Štaincová

Aneta Štaincová se v advokacii pohybuje od roku 2014, tedy již od svých studentských let, kdy začala působit v naší advokátní kanceláři. Akademický titul doktorky práv získala v roce 2018 za svojí výjimečnou rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Aneta Štaincová se specializuje zejména na občanské a rodinné právo, právo v sociálních službách, veřejné zakázky, odpovědnost za škodu, právo nemovitostí a spornou agendu. V oboru ochrany osobních údajů a GDPR patří mezi přední znalce a byla mezi prvními právníky v České republice, kteří se uceleně dané problematice věnovali. Ve své profesi se též aktivně věnuje přednáškové činnosti.

Aneta Štaincová má pozitivní a proklientský přístup. Věci řeší s úsměvem na tváři a je pro všechny skutečnou oporou. Její pamatovák je legendární, takže i když jí vzbudíte o půlnoci, bude znát přesná čísla paragrafů.

Karolina Kořínková

Mgr. Karolina Kořínková

Karolina Kořínková působí v naší advokátní kanceláři od roku 2018, kdy ještě coby studentka třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze začala sledovat přípravu právních dokumentů.

Karolina Kořínková se v rámci právní praxe zabývá zejména pracovním právem, občanským právem, veřejnými zakázkami, registrem smluv, ochranou osobních údajů a GDPR. Karolina se také podílí na přípravě odborných článků do měsíčníku Právomat a jeho redakci.