Trestní řízení

Obhajoba v trestním řízení stejně jako na druhé straně zastoupení poškozeného v trestním řízení patří do hlavní náplně právních služeb. Obhajoba je nejúčinnější od samého počátku, přičemž komplexní postup obhájce vede k nejlepším výsledkům. Naše zkušenosti na poli trestního práva jsou podepřeny bohatou praxí jak v oblasti majetkových deliktů, tak ostatních trestných činů. Vývoj trestního práva stále častěji směřuje do negociační sféry spočívající ve sjednání dohody nebo odklonu se státním zástupcem, v důsledku kterých je případ projednán mimosoudně.

Pokud Vám byla trestným činem způsobena škoda nebo jakákoli újma, advokát Váš nárok v rámci trestního řízení uplatní a po pachateli vymáhá, přičemž pro tyto účely připraví trestní oznámení, na základě kterého se trestní řízení vede.

Potřebujete-li k Vaší situaci radu nebo již přímo právní zastoupení, kontaktujte nás.