Obchodní právo

V rámci obchodního práva pro naše klienty realizujeme:

  • Založení společnosti
  • Zápis a provedení změn v obchodním rejstříku
  • Příprava obchodních smluv a dohod
  • Vypracování právní dokumentace společnosti
  • Právní podpora při obchodních jednáních
  • Fúze a akvizice, obchodní transakce
  • Právní poradenství a posuzování souladu s právními předpisy
  • Organizace valné hromady a jednání statutárních orgánů
  • Zastupování společnosti ve sporech a soudních řízeních
  • Právní vztahy se zaměstnanci