Smlouvy

Je lepší mít napřed trochu opatrnosti než později hodně problémů. Určitě proto chcete mít jistotu, že Vaše smlouva bude obsahovat všechno to, co má, bude odpovídat Vaší situaci a nebudou v ní žádné zrádné kličky nebo zneužitelné klauzule, které by Vám byly na škodu. Vytváření a sepisování smluv je tradiční činností advokáta a výčet různých druhů smluv a dohod je takřka nevyčerpatelný. Můžeme jmenovat například smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitosti, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, smlouvy o úvěru, leasingové smlouvy, pojistné smlouvy, smlouvy o vypořádání, smlouvy o výkonu činnosti, reklamní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží či služeb, dohody o narovnání, dohody o vypořádání, dohody o ukončení pracovního poměru, dohody o ukončení nájmu a mnohé další. Potřebujete-li smlouvu připravit nebo jen upravit či konzultovat smlouvu již sepsanou, kontaktujte nás.