Otcovství k dítěti čerstvě rozvedené matky dle aktuální právní úpravy

Rozvody nejsou jednoduchou záležitostí a k formálnímu rozvodu může dojít po více než roce od podání návrhu na rozvod, a to i za situace, kdy už je na cestě dítě, které má manželka či bývalá manželka s novým mužem. Podle platného znění občanského však platí, že otcem dítěte narozeného v době manželství, rozvodu a dokonce do 300 dnů po právní moci rozsudku o rozvodu manželství, je (bývalý) manžel ženy, který bude jako otec rovněž zapsán do rodného listu dítěte, přičemž dítě ponese příjmení manžela (bývalého manžela). Většina rodičů ani netuší, že tato zákonná fikce existuje a ke svému úžasu zjistí tuto velmi nepříjemnou věc až v porodnici. Manžel, resp. bývalý manžel matky je pak nepříjemně zaskočen skutečností, že k dítěti, které není biologicky jeho, má vyživovací povinnost, a dítě je jeho zákonným dědicem v případě smrti. Jak řešit tuto situaci a docílit určení biologického otce namísto bývalého manžela či manžela?

Občanský zákoník nabízí v podstatě pouze 3 možná řešení – buď se žena před narozením dítěte znovu provdá, přičemž za otce dítěte bude ze zákona automaticky považován nový manžel, nebo po narození dítěte bude podán k soudu společný návrh, který bude obsahovat prohlášení manžela matky (resp. bývalého manžela) o tom, že není otcem dítěte, jakož i prohlášení jiného muže (biologického otce), že je otcem dítěte a prohlášení matky, že se k oběma výše uvedeným prohlášením připojuje. Třetí, nejvíce časově i finančně nákladnou možností, je možnost manžela (resp. bývalého manžela), podat po narození dítěte soudní žalobu na popření otcovství.

Vzhledem k závažným následkům spojeným s určením otcovství doporučuji řešit situaci včasně a s odborníkem.