Ochrana osobních údajů

Od zavedení GDPR jsme poskytli poradenství několika desítkám subjektů jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Pro naše klienty připravujeme „na klíč“ soubor všech nezbytných dokumentů a opatření tak, abychom je co nejméně zatěžovali v jejich běžné činnosti.