Náhrada škody

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku, tedy přímou škodu (o co se zmenšila hodnota majetku) i o ušlý zisk (o co se nezvýšila hodnota majetku, ačkoliv by jinak měla). Pokud Vám kdokoliv způsobil škodu, vznikl Vám ušlý zisk nebo jiná újma, kontaktujte nás. Případ s Vámi osobně probereme a zvolíme optimální postup k vymožení Vašeho nároku.