Administrace veřejné zakázky

Pro naše klienty zajišťujeme administraci, konzultaci a právní podporu veřejných zakázek, ať již se jedná o veřejné zakázky na dodávky nebo služby. Stejně tak svojí činností pomáháme i soutěžitelům, pro které připravujeme kompletní zpracování a podání soutěžní nabídky Máte-li zájem, kontaktujte nás.